Szervezeti felépítés

A jól szervezett mûködésünk érdekében az alábbi bizottágokat állítottuk fel.

Elnökség

Gábor Bakó A Szent István Egyetemen tanult, majd a doktori képzésben a vegetáció légi felmérési lehetõségeit kutatta az egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézetbében. 2009-óta társvezetõje az ország egyik legjelentõsebb repülõgépes felmérõ csoportjának, az Interspect Kft-nek, amely egy kutatóintézeti alosztályból indult.
Számos szakkönyv szerzõje, repülõgépes mérõműszerek kidolgozásában és felmérési módszerek tökéletesítésében vesz részt 2006-óta. A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézetben kezdte pályafutását légi fényképészként és a felvételek kiértékelését végzõ munkatársként. Azóta több, mint száz felszállást teljesített mérõkamera operátorként, és még több légi felmérési anyag kiértékelését vezényelte le, így nem csupán oktatja a tevékenységet, de tisztában van a szakterület elvárásaival, sajátosságaival és tendenciáival. Szaklektori és tanácsadói tevékenysége mellett külsõ konzulensi tevékenysége során 21 hallgatója diplomázott különbözõ egyetemeken és további 17-en teljesítették az Interspect Csoportnál szakmai gyakorlatukat.
2015-tõl az Aerial Cartographic & Remote Sensing Association társelnöke.
 Földmérő és földrendező mérnökként végzett az Óbudai Egyetemen, majd később drón térképész képesítést is szerzett. 2009 óta dolgozik a Pannon Geodézia Kft-nél, ahol egyik irányítója a légi térképészeti feladatoknak. Jelenleg a szerteágazó földmérési feladatok mellett a pilóta nélküli légi eszközökkel végzett fotogrammetria gyakorlati alkalmazásainak lehetőségeit és ezek földi lézerszkennerekkel való optimalizált kombinálását kutatja. Célja egy integrált, 3 dimenziós téradatokon alapuló nyilvántartási rendszer létrehozása.
Béla Licskó Építõmérnök, Vízrendezési szakmérnök. A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Geodéziai (távérzés, térinformatika) szakértõje. 1973-ban kezdett dolgozni a VITUKI-ban. Itt a cég 2012. évi megszűnéséig végigjárta a különbözõ besorolási fokozatokat, tudományos ügyintézõtõl az osztályvezetõ tudományos fõmunkatársig. 1979-tõl foglalkozik a távérzékelés víz- és környezet-gazdálkodási célú alkalmazásával és kutatás-fejlesztésével.
Az 1980-as években részt vett az „Interkozmosz” program „erõforrás-kutatás” alprogramjában. Az elsõ magyar űrhajós 1980. évi repülésekor a földi referencia adatok elõállításában, majd a felvételek kiértékelésében is dolgozik.
Szerepet vállalt a térinformatikai rendszerek víz- és környezetgazdálkodási alkalmazásának kialakításában, valamint kezdeményezõje volt a légi videótávérzékelés magyarországi bevezetésének.
1993-tól az „ARGOS” Távérzékelési és Filmstúdió távérzékelési menedzsereként távérzékelési eljárásokat fejlesztett és alkalmazott, emellett szervezte a Stúdió légifelvételezési tevékenységét, és több mint 50 légifelvételezést is végrehajtott. Tematikus térképeket és tanulmányokat készített vízfelületek, területhasználat, környezetvédelem és településgazdálkodás témakörökben. Térinformatikai rendszerek alkalmazásával digitális tematikus térképművek készítését irányította.
Jelenleg a VITUKI Hungary Kft. tudományos fõmunkatársa. Az ELTE TTK Természetföldrajzi tanszék óraadó oktatója.
Földmérõ mérnökként végzett a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán. Fotogrammetriával már hallgatóként is aktívan foglalkozott, jelenleg az olaj- és gázipar területére szakosodott földmérõ vállakozás munkatársa. Ebben a munkakörben sikeresen alkalmazható fotogrammetriai eljárást dolgozott ki, amit a saját felmérési és térképezési feladataik támogatására használnak. Célja, hogy a mérnöki adatgyűjtésnek ez a módja is olyan elfogadottá válljon a szakmába, mint a hagyományos geodéziai eljárások.
Hamarosan bemutatkozom.

Szakmai Bizottság

Bakó Gábor, Lehoczky Máté, Licskó Béla, Tóth István, Szabó József, Répas Zoltán valamint:

Hamarosan bemutatkozom.
Berepülõ, oktató, utasforgalmi és felmérõ pilóta. A VITUKI tavérzékrlési pilótaja, a Malév, majd a WizzAir pilótaja.
A BME Építõmérnöki Karán végzett 1977-ben, földmérõmérnöki szakon. A Kartográfiai Vállalatnál terepfelmérõként dolgozott nagyméretarányú felmérésekben. 1981 áprilisa óta vesz részt oktatóként a székesfehérvári földmérõmérnök képzésben; jelenlegi nevén az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. A Geodéziai hálózatok, a Minõségbiztosítás és a Műholdas helymeghatározás tantárgyak tárgyfelelõs oktatója. A BME-n szerzett egyetemi doktori és PhD fokozatot a GNSS technológia geodéziai alkalmazásáról, az ETRS és a hazai vonatkoztatási rendszerek kapcsolatáról. Többféle megbízatásban (fõigazgató-helyettesi, tanszékvezetõi, szakvezetõi) segítette a szakmai oktatási és kutatási feladatok megvalósítását az intézményben. Jelenleg a Geoinformatikai Intézet intézetigazgatója, az MTA Geodéziai és Geoinformatikai Bizottság tagja.
Általános- és középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott végezte el. 1973-ban a József Attila Gimnáziumban érettségizett fizika–kémia tagozaton. Az érettségit követõen az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Karán végzett földmérõmérnökként. 1973 és 1976 között tanult az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Karon. A fõiskolát elvégezve besorozták katonának. A sorkatonai szolgálatot követõen építõmérnöki oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építõmérnöki Karán földmérõ szakon. 1987-ben műszaki doktori címet szerzett.
Szakmai pályafutását 1976-ban kezdte műszaki ügyintézõként a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat Fotogrammetriai Osztályán és ez év szeptember 16-i napjától oktatói feladatokat kezdett ellátni az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Kar Fotogrammetria és Topográfia Tanszékén. 1976 és 1982 között szakoktatóként, 1982 és 1984 között tanszéki mérnökként, 1984 és 1988 között fõiskolai tanársegédként, 1988 és 1993 között fõiskolai adjunktusként és 1993 óta fõiskolai docensként fejti ki tanári munkáját a felsõoktatási intézményben távérzékelés, topográfia, fotóinterpretáció és fotogrammetria tárgyak oktatásában.
1993 és 2001, illetve 2004 és 2006 között általános és oktatási fõigazgató-helyettese a GEO-nak. 2006-tól oktatási és 2010-tõl általános és oktatási dékánhelyettese 2011-ig az intézménynek. A Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszék tanszékvezetõje 2001 óta. Engler Péter kezdetektõl a kar nyomdájában is dolgozott, majd átvette a műszaki vezetõi feladatokat.
2015-tõl a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Szakmai bizottságának tagja.
Hamarosan bemutatkozom.
Hamarosan bemutatkozom.
Az Interspect csoport alapító tagjai közé tartozik, szakterülete a fotogrammetria. Elsõsorban kutatás fejlesztéssel és fotogrammetriai projektek végrehajtásával foglalkozik. Számos mérõműszer megtervezésében vett részt, mérõkamerák és mikroszkópok kivitelezését végzi. 2009 és 2014 között az Interspect légi felmérések jelentõs részénél fedélzeti műszaki vezetõként is jelen volt. A 2009 - 2015 idõszakban több, mint félszáz légi felmérésnél volt felelõs a repülõgép fedélzeti berendezések fennakadásmentes üzemeléséért és több, mint 180 fotogrammetriai (ortofotó, illetve térmodell készítési) feladatot vezetett le és számos külsõ munka ellenõrzésében vett részt. 2015-ben a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Szakmai bizottságába választották.
Okleveles biológus (KLTE 1983), környezetvédelmi jogi szakokleveles biológus (ELTE 2007), környezetvédelmi szakember. A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának elnöke.
2011-óta foglalkozik természetvédelmi és mérnöki célú légi fényképezéssel, ortofotó készítéssel. A repüléshez szükséges, elsõsorban merevszárnyú UAV repülõeszközök fejlesztését, a repülések végrehajtását végzi. A nagyobb területek berepüléséhez és dokumentálásához kifejlesztettek egy egyszerű, de megfelelõ minõségű repülõgépes távérzékelési technológiát is.
A 3DeFFe Digital Aereal Photogrammetry 3D tulajdonosa. Kiemelkedő munkát végez a kis magasságú légi fényképezés (UAV és alternatív technológiák) területén. Aero fotogrammetriai munkássága elsősorban a mérnöki, építői és mérnökgeológiai területekre terjed ki. Tapasztalata kiterjed a katasztrófavédelmi és földrengés sújtotta övezetek épületállomány felmérésére is. Energetikai tanúsító szakképesítéssel rendelkezik. 2010-óta a Sanremoi bíróság bejegyzett szakértője. Az építészeti örökség és táj restauráció doktori iskolában végzett. Számos légi felmérési, fotogrammetriai és kultúrális örökségvédelmi projekt lebonyolítója.
Szatmári József középiskoláit szülõvárosában Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Gimnáziumban matematika-fizika tagozaton végezte. Egyetemi tanulmányait a JATE-en matematika-földrajz szakos középiskolai tanárként, 1993-ban fejezte be. 1997-tõl dolgozik a SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén, jelenleg egyetemi docensként.
2000-2001-ben az NRSC (a brit Távérzékelési Intézet) magyarországi leányvállalatánál, fotogrammetriai munkatársként, brit és magyar légifelvételek kiértékelésén dolgozott. 2005-2007 között a BME Építõmérnöki Karán geodéziai térinformatikus másoddiplomát szerzett GPS navigáció szakirányon. PhD értekezését 2007-ben védte meg geoinformatikai folyamatmodellezés témakörben, majd 2013-ban habilitált. Tudományos tevékenységének fõ irányvonalát a környezeti veszélyek és károk – mint pl. árvíz, belvíz, talajerózió, környezetszennyezés – felismerésében, felmérésében és elhárításában alkalmazható térfotogrammetriai adatnyerési, automatizált képfeldolgozási és modellezési módszerek kidolgozása képezik.
Ehhez kapcsolódóan számos szakmai-kutatási projektekben, valamint kisrepülõgépes légifelvételezési kampányban vett részt. Az egyetemi oktatásban a geográfus, földtudományi és környezettudományi szakos hallgatók számára oktat geodéziai és geoinformatikai tárgyakat, valamint mérési gyakorlatok és terepgyakorlatok szervezõje, vezetõje.
Zentai László 1984-ben szerzett térképész diplomát az ELTE-n. 1988-tól dolgozik a Térképtudományi Tanszéken, melynek 2005-tõl tanszékvezetõ egyetemi tanára.
2003–2007 között az akkor alakult Informatikai Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese lett. 2007-2010 között az egyetem oktatási rektorhelyettese volt. 2012-2017 között újra az Informatikai Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese.
2011-ben lett a Nemzetközi Térképészeti Társaság (ICA) fõtitkára.
Fõ kutatási területe a számítógépes kartográfia, a topográfiai térképek és a domborzatábrázolás.

Ellenőrző Bizottság

Zoltán Répás Földmérõ és földrendezõ mérnökként végeztett a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai karán, majd a Szegedi Tudományegyetm Természettudományi és Informatikai Karán Geográfus mesterszakon szerezett diplomát. Tanulmányai során kiemelten foglalkozott térinformatikával, fotogrammetriával és távérzékeléssel. Jelenleg a földmérés mellett a pilóta nélküli légieszközökkel végzett fotogrammetria gyakorlati alkalmazásának területét műveli és kutatja.