Fényképek


A szakma hazai és nemzetközi történetét bemutató szakkiállítás a 102 éves hazai légi térképészet mérföldköveit és a szakma legújabb vívmányait vonultatja fel 20 tabló és számos tárgyi eszköz formájában, elősegítve az egykori és a legmodernebb módszerek megismerését.

Alkalmat biztosítunk a vállalatok és intézmények bemutatkozására, alkalmat kínálunk a műszergyártók és forgalmazók számára, hogy felhívják a figyelmet a legújabb trendekre. A tapasztalatok és vélemények megosztása elősegíti a közös fejlődést, a vívmányok népszerűsítését. Az érdeklődők megismerkedhetnek a legújabb esettanulmányokkal, műszaki és térképészeti alkotásokkal, betekintést nyerhetnek a felmérési műhelyek működésébe és megismerhetik azok történetét.A 2016-os Légi Térképészeti és Távérzékelési Konferencia video összefoglalója:


A konferencia szokásos szekciói

A konferencia elsősorban a repülőgépes és UAV légi felmérések eszközparkját, módszereit és a felmérések során keletkezett termékeket ismerteti.

Fotogrammetria

Szoftverek, tapasztalatok és mérési eredmények, repülőgépes, helikopteres és drón felmérések felvételeinek feldolgozása

Interpretáció

Légi távérzékelt termékek kiértékelése. Adatok levezetése két- és háromdimenziós légi felmérési termékekből

Szakmatörténet

A légi térképészet 100 éve. Az 1916-tól rutinná váló repülőgépes légi felmérések története képekkel és tárgyi emlékekkel szemléltetve az Óbudai Egyetem aulájába

Pilóta nélküli platformok

Légi felmérések merevszárnyú repülőgépekkel, kopterekkel és csupaszárny légijárművekkel. Tapasztalatok a különböző típusokkal, gyártói és forgalmazói tapasztalatok, esettanulmányok, jogi háttérLégijárművek

Légi felmérések pilóta vezette platformokkal

A precíziós repülések pontossági analízise, típusismertetők és esettanulmányok

Szenzorok

Mérőkamerák LiDAR berendezések és egyéb felszerelés

Műszerek, eredmények és tesztek ismertetése. Klasszikus légijárművek fedélzetére és UAV-ra rögzíthető berendezések

Terepi műszerek

Az illesztő és ellenőrzőpont gyűjtés eszközei, geodézia

Equipment of 3D field surveys, collection of ground control points and control points, geodesy

Poszter szekció

A poszterek mérete:
841 x 1189 mm - 33.1 x 46.8 in

A kutatási terület A0 formátumú poszteren történő bemutatásaA 2016-os Légi Térképészeti és Távérzékelési Konferencia anyagai

A 2016-os Légi Térképészeti és Távérzékelési Konferencia részletes programja letöltethő: ittA Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület elsősorban a légi felmérések történetének dokumentálása, az ismeretanyag továbbadása, a terület népszerűsítése, a felmérő csoportok és kapcsolódó szervezetek jó kapcsolatának megteremtése, valamint a felmérések helyi és nemzetközi szabályrendszerének vizsgálata, a szabályok betartása érdekében azok megismertetése céljából jött létre. Rendezvényeivel, összejöveteleivel és publikációival olyan fórumot nyújt a légi felmérésekkel foglalkozó, tehát légijármű üzembentartó, légi távérzékelő, uav előállító, mérőműszer gyártó, illetve értékesítő, valamint fotogrammetriai és kiértékelő, tudományos munkát végző szervezetek számára, ahol naprakész információkat, segítséget kapnak és megvitathatják eredményeiket és közösen kereshetnek megoldást a problémáikra.

Az Egyesület tevékenységi köreibe tartozik a légi felméréssel kapcsolatos tárgyi emlékek és információk összegyűjtése. A konferencia és szakkiállítás alkalmának aktualitását az is fokozza, hogy száz évvel ezelőtt vált a légi térképészet rutinná, így a hőskorról, valamint az azóta eltelt időszakról az egyetem aulájában szakmatörténeti kiállítás formájában emlékezünk meg.

Amennyiben a szakmatörténeti anyaghoz adatokkal, fényképekkel, kiegészítéssel, vagy téves adatközlést javítana, az acrsa@acrsa.org e-mail címre várjuk a szíves hozzájárulásokat. Fényképek küldése esetén javasoljuk valamilyen fájlküldő szolgáltatás használatát.

A konferenciával a szakközönség kutatási eredményeit bemutató rangos fórum, ahol a repülőgépes, UAV, valamint a légi felmérésekhez kötődő adatokat előállító, feldolgozó és kiértékelő cégek, intézetek, egyetemi tanszékek közösségé formálása az elsődleges cél. A szakmai közösség megerősítését célzó kétnapos rendezvény alakalmával bemutatásra kerültek a legújabb tudományos eredmények, szakmai sikerek és a legmodernebb felmérő berendezések.

Célunk lehetőséget teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban zajló repülőgépes és pilóta nélküli felmérések módszertani, berendezési és személyi hátteréről. Szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban végbement kutatási eredmények bemutatását. Külön figyelmet fordítunk a távérzékeléssel szerzett adatok kiértékelési trendjeire, a végfelhasználói oldalon közreadott tapasztalatokra. Örvendetes, hogy a szakmai műhelyek kutatóinak tábora évről évre egyre több fiatallal gyarapszik. A konferencia az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának is lehetőséget kínál, hogy eredményeit a szakközönség elé tárja.

Akkreditációs adatok: FÖMI/5464-2/2016 sz. iktatószám, 1.5

A konfrencián elhangzott előadások diái és videói az alábbiakban érhetőek el, megtekintehtő a megnyitó beszéd, Molnár András köszöntője. Első alkalommal kerültek átadásra emlékérmeink szakmánk nagyjainak.
Beszámolók a konferenciáról

A konferencia médiavisszhangja

National geographic

National Geographic

AERO Magazin

Aero magazin