Az EASA július 1-től érvényes EU-s szabályozásának dokumentációja:

 https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu

Előzmények: 

Sajnálatos, hogy a kereskedelmi célú felhasználás esetében a legális magatartás egyértelműen piacvesztést és versenyhátrányt okoz. Elsősorban a hosszú ideig tartó repülésengedélyeztetést szokás említeni, mint a jogkövető magatartástól visszatartó tényezőt.

AzEASA (European Aviation Safety Agency)szabályozási tervezete a személyek és veszélyes áruk szállítását nem engedélyezi, de áru és postai szállítást lehetővé tesz. Az üzembentartó felelős a regisztrációért, az uav vezető az üzemeltetési kézikönyvben foglaltak betartásáért és a repülésbiztonságért. Az üzembentartó felelőssége továbbá a pilóták kijelölése, akik az adott eszközt vezethetik. Az üzembentartó felel a biztonsági, adatvédelemi, felelősségi, biztosítási, repülésvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásáért, a repülés végrehajtás tárgyi és személyi feltételeinek rendben létét biztosítja. Specific kategória esetén köteles megfelelni a szabványos eljárások követelményeinek, kivéve különleges engedélyek esetén.

A pilóta feladata az illetékes hatóság által közzétett korlátozásokkal és a tiltásokkal kapcsolatos információk beszerzése, a munkaterületen megtalálható kockázatok felmérése, az uav biztonságos alkalmazhatóságának, alkalmasságának megítélése, a gyártó által készített útmutató és a vonatkozó szabályok betartása. A pilótának ellenőrizni kell, hogy a működtetés körülményei megfelelnek az engedélyben foglaltaknak, hogy a kategóriának megfelelő módon működteti a pilóta nélküli eszközt, hogy betartja-e a területen érvényes korlátozásokat és, hogy megfelelő-e az emberektől és járművektől történő elkülönítés mértéke. A pilótának tiszteletben kell tartania mások alapvető jogait és úgy kell működtetnie a pilóta nélküli légijárművet, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarják az embereket és az állatokat, ne tegyen kárt természeti értékekben, vagy magántulajdonban.

A tervezet a személyi jogok védelmét nem érinti, mert nemzeti vagy európai szintű szabályok fedik le a magánélet és a személyi jogok védelmét, amelyek alkalmazása a drón repülésekkor is követendő.

Javaslatot tesz a kötelező regisztrációra, az uav-ok számára tiltott és korlátozott légterek tagországonkénti hatáskörben történő bevezetésére, az uav pilóta oktatás kötelezővé tételére az A3 kategória fölött. Az EASA tervezete biztosításra nem tér ki, ezt nemzeti hatáskörben hagyja

Kritériumok

A0

A1

A2

A3

EU Irányelv

2009/48/EC

EU Rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK és 768/2008/EK rendeletei

CE jelzés

kötelező

MTOM

250 g + 15 m/s

25 kg

25 kg

25 kg

Repülési korlátozások

VLOS

VLOS

VLOS

VLOS

AGL 50 m

AGL 50 m

AGL 50 m

AGL 150 m

100 m a pilótától

50 m az emberektől

20 m (50 m) az emberektől

Regisztráció

üzemben tartó

üzemben tartó

Korhatár

14 év

Képzés

kötelező

FPV/Követő üzemmód

amennyiben a pilóta biztosítja az emberektől, járművektől történő biztonságos elkülönítést

Technológiai követelmények

használati útmutató mellékelése, amely információt tartalmaz az üzemeltetési körülményekre vonatkozóan

a biztonságos repülés végrehajtásához szükséges stabilitás és szilárdság biztosítása

nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyek a normál működtetés során felgyulladnak vagy felrobbannak

elektronikus azonosító rendszer

automatikus hazatérés

földrajzi korlátozás funkció 2

földrajzi korlátozás funkció 3

kapcsolatvesztés esetén a visszaállítás lehetősége

olyan meghibásodások elkerülése, amelyek a kapcsolat elvesztéséhez vezetnek, vagy automata leszállító rendszer vagy ütközési energia csökkentését korlátozó rendszer alkalmazása

Forrás: http://inspire1.hu

A munkavégzéshez kockázatelemzés szükséges de, hogy ez ne rójon elviselhetetlen terhet az üzemeltetőkre és a hatóságokra, különböző esetekre (pl. távérzékelés, mezőgazdasági feladatok, műtárgyellenőrzés, stb.) készülni fognak olyan szabványos forgatókönyvek, amelyek univerzálisan alkalmazhatóak. A forgatókönyvnek való megfelelést az üzembentartónak nyilatkozattal kell igazolnia. Ez utóbbi nem szükséges, amennyiben az uav légijármű üzemben tartási engedéllyel rendelkezik. Az üzembentartó jogosult a repülés végrehajtására a nyilatkozat benyújtásától addig az időpontig, amíg az adott szabványos forgatókönyvben foglalt követelményeknek megfelel. A nyilatkozat megfelelőségét az illetékes hatóság ellenőrzi.

Amennyiben az üzemben tartó nem felel meg az EASA által közzétett szabványos forgatókönyvek valamelyikének, akkor a repülés végrehajtáshoz kockázatelemzés szükséges, amely kitér a munkaterületre, a légtér osztályra, a repülés légiforgalomra gyakorolt hatására, az uav képességeire, tulajdonságaira, a repülés céljára és tulajdonságaira, a pilóta képesítésére és a környezetre gyakorolt hatásokra.

A repülés előtti és utáni ellenőrzéseket, a repülési időt, meghibásodásokat és javításokat repülési naplóban kell rögzíteni, amennyiben a helyi üzembentartási engedély ezt megkívánja.

Az üzembentartónak biztonságpolitikai irányítási rendszert kell fenntartania.

Az elektronikus azonosítás közvetlen fizikai kapcsolat nélkül azonosítja a pilóta nélküli légijárművet. A rendszer továbbítja az üzemben tartó regisztrációs adatait, a pilóta nélküli légijármű kategóriáját, a pilóta nélküli légijármű működtetésének típusát, a pozíciót és a magasságot és a geofencing státuszt.

Kizárólag a 768/2008/EC rendeletnek megfelelő UAV repülhet.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez csak tervezet. Jelenleg Magyarországon mások a jogi feltételek, ezekről részletesen itt olvashat:
A légi felvételezés szabályai

Egyesületünk véleményt fogalmazott meg a Jogalkotó munkájának segítése érdekében:

A szakma jogi környezettel kapcsolatos javaslatai

Forrás: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas