Téradatok elérhetősége Magyarországon

Szerkesztette: Dr. Bakó Gábor

 

A távérzékelési, fotogrammetriai és terepi adatgyűjtésből származó térképek, téradatok linkgyűjteményét 2011-ben készítettük el. Azóta számos változás történt.  Ide kerülnek majd fel folyamatosan az Önök által javasolt linkek.

 

Agrotopográfiai adatbázis (AGROTOPO): A magyar talajtani tudomány és talajvizsgálati gyakorlat több mint 150 éves tevékenységének eredményeképpen a Magyarország talajaira vonatkozó térkép- és adatanyag igen gazdag; tartalmában, részletességében, feldolgozottságában, s korszerűségében egyaránt. Az Agrotopográfiai térképsorozat megszerkesztését a Magyarország Agroökológiai Potenciáljának Felmérése c. Akadémiai program indukálta, amely program a magyar mezőgazdaság lehetőségeinek és korlátainak feltárásával az ország agroökológiai potenciálját mérte fel.

A felmérés eredményei alapján az MTA TAKI Várallyay György irányításával szerkesztette meg Magyarország Termőhelyi adottságait meghatározó talajtani térképsorozatot az 1970-es évek végén, amely a termőtalajokról szóló regionális léptékű ismeretszerzés alapjaként szolgál.

A térképsorozat alapját az Átnézetes Talajismereti Térképek (Kreybig-féle 1:25 0000 ma. talajtérképek) képezték, melyek generalizálásával és analóg feldolgozásával készült el az 1:100 000 méretarányú talajtérképmű.

Ezen térképek térinformatikai feldolgozásával készült el Magyarország AGROTOPO Adatbázisa az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben 1991-ben.

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a28c31f47d2042f8bed68740f23fc8fb

 

Digitális talajtérkép szolgáltatás: DOSoReMI-Digital, Optimized, Soil Related Maps and Information in Hungary. Digitális, Optimalizált, Általános értelemben vett Talajtérképek és Térbeli Információk) kezdeményezés célja a hazai talaj téradat infrastruktúra megújítása az országos szintű talaj téradatok előállítási és szolgáltatási kereteinek újragondolásával.

 
Erdőtérkép: Magyarország Erdészeti Webtérképe.

 

Erdőkár térkép: Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszert a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya (továbbiakban: NFK EFO), a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai, továbbá a Soproni Egyetem (SOE) Erdészeti Tudományos Intézet (továbbiakban: ERTI) közösen üzemeltetik.

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/erdokar/index.htm 

 

E-Tér: Országos Területrendezési Terv, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervek, Megyei tervek:
 

 

 

Birding.hu: Az adatbázist Horváth Gábor, Kóta András, és Selmeczi Kovács Ádám indította útjára 2004. májusában.

http://www.birding.hu/

 

 

CORINE-Felszínborítás adatbázisok letöltése:

https://lechnerkozpont.hu/felszinboritas-adatbazisok-letoltese 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-accounting-layers

Egyszerűsített CLC nómenklatúra: https://www.teir.hu/teir_adatmodszertan_uj/Corine.pdf  és  https://lechnerkozpont.hu/doc/corine/clc50_referencia_cikk.pdf

http://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/corine/clc50_Nomenklatura.pdf

 

 

eFöld Portál Magyarországról készült Sentinel űrfelvételek keresését, az azokból valós időben képzett indexek és sávkombinációk letöltését biztosító portál, valamint ezen a felületen elektronikusan indítható az eseti légtérkijelölésre irányuló eljárás és a légitávérzékelési engedélyezési eljárás is.

https://efold.gov.hu/

 

 

E-közmű: Egységes elektronikus közműnyilvántartás.

https://www.e-epites.hu/e-kozmu

 

Fentrol: Nagyformátumú légifelvételek online adatbázisa.

https://www.fentrol.hu/hu/

 

Földmegfigyelési Információs Rendszer: „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” elnevezésű projekt keretében megvalósuló rendszer a Kopernikusz Európai Földmegfigyelési Program adatait felhasználva  naprakész műholdas földmegfigyelési adatokat szolgáltató, egységes és integrált rendszer, amelyet egyedi regisztrációval, Ügyfélkapu vagy eduID azonosítóval lehet igénybe venni.

https://fir.gov.hu/

 

Földtani térképek: MBFSZ térképek (Az MBFSZ térképi portálján (map.mbfsz.gov.hu) található térképek.)

https://map.mbfsz.gov.hu/

 

Herptérkép: Kétéltűek és hüllők természetvédelmi célú térképezése, és elterjedésük pontos felmérése. A herpterkep.mme.hu oldalon szereplő adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya kezeli.

 https://herpterkep.mme.hu/

 

Közigazgatási határok:

GDAM-országok közigazgatási határai:
 
 
Katonai felmérések, Magyarország archív térképei a weben
 
Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felméréshttps://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-hungary
 
Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felméréshttps://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-hungary
 
Habsburg Birodalom (1869-1887) - Harmadik Katonai Felmérés: (1:75000) https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/
 
Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század): https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral
 
Magyarország Katonai Felmérése (1941)https://maps.arcanum.com/hu/map/hungary1941
 
Kémműhold felvételeken Magyarország az 1960-as években: Az Arcanum térképes szolgáltatásán, a Mapire-en ingyenesen böngészhetővé tették az Interspect Kutatócsoport által 2016-ban georeferált és mozaikolt, a CIA által az 1960-as években Magyarországról készített kémműhold felvételek egységes webes térképi változatát.
 
Digitálisan elérhető, nem georeferált archív térképekhttps://maps.hungaricana.hu
 
 
 
KLIMADAT térinformatikai rendszer: https://klimadat.met.hu

 

NÖSZTÉP: Ökoszisztéma-alaptérkép, ami közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projekt a Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és értékelés (NÖSZTÉP) projektelemének keretein belül készült.

http://alapterkep.termeszetem.hu/

 

OpenStreetMap: egy világtérkép, amelyet a lakosság készít és szabad licenc alatt elérhető. 

https://www.openstreetmap.org/

 

Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer: A vízrajzi törzsállomás-jegyzékben szereplő és az egyes Vízügyi Igazgatóságok által jóváhagyott állomásjegyzékekben és vízrajzi állomásokon valamint az aszálymonitoring állomásokon keletkező vízrajzi adatok megjelenítése.
 
 
 
Országos Vízjelző Szolgálat Hydroinfo: A napi vízjárás-jelentés megjelenítése.
 

 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR): A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan módon, hogy a méréseket végző, valamit az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek az Agrárminisztérium által üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR).

 

Precíziós mezőgazdaság

KITE PGR Precsat: Precíziós mezőgazdaságot támogató térképrendszer.

https://pgr.hu/alkalmazasok/muholdkepek

 

Szennyezett területek térképe: Magyarország legismertebb elszennyezett és kármentesített, vagy kármentesítésre váró területeinek webtérképe (Készítette az Interspect Kft. a National Geographic megbízásából).

https://interspect.hu/szennyezett100/index.html

 

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) a nemzeti park igazgatóságok és hatóságok munkáját segíti, egy országos kiterjedésű adatbázis és speciálisan a szakma követelményeinek megfelelően kifejlesztett térinformatikai (GIS) alkalmazás segítségével. A természetvédelmi szakma informatikai igényeinek kiszolgálása mellett a rendszer fontos funkciója a lakosság tájékoztatása a védett természeti területekről, természetvédelmi tudnivalókról és az ökoturizmussal kapcsolatos információkról.

 http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

 

Turistautak.hu: A névben vállalt turistautakon túl a teljes közúthálózat és a települések utcaszintű térképezését is végzi, és elektronikus térképek széles skáláján publikálja. Ezen túlmenően helyek sokaságát gyűjti és csoportosítja nyilvánosan elérhető adatbázisában, információkat szolgáltat, túraútvonalakat ajánl.

https://turistautak.hu/

 

Tűzgyújtási tilalom térkép: A NÉBIH üzemeltetésében üzemelő térkép az aktuális tűzgyújtási tilalmi területeket mutatja meg.

http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/

 

 Vadonleső: Magyarországi védett állat- és növényfajok közösségi térképezési programja. Részletes használati útmutató: https://vadonleso.hu/vadonleso-mobil-utmutato.pdf.

https://xn--vadonles-8sb.hu/

 

A javasolt adatbankok felvételéhez néhány hétre van szükség, mert a meghatározásokat a Szakmai bizottsággal bíráltatjuk, egy hetes időkorláttal.

 

 

 

Légifelvétel archívumok Magyarországon

 

Ortofotók elérése::


Légifelvétel Archívum


Fentről.hu

A Földmérési és Távérzékelési Intézet Magyarországot egységesen ábrázoló (50-40 cm terepi felbontású) ortofotóinak archívuma 2000 - napjainkig


HM Térképészeti Kht.  Országos felmérések (1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999. 40 - 100 cm terepi felbontással egyenértékű)

1024 Budapest, II. Fillér utca 14.  Tel.: 06-1-212-4540, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Légifelvételek az ARGOS Stúdiótól: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 Az INTERSPECT Légifotogrammetriai és Környezetvédelmi Kft. archívuma

Tel.: 06 70 615 7223

Archív légifelvételek digitalizálása és feldolgozása (Interspect Kft.)


TELECOPTER Kft. archívuma


 Nemzeti parkok, környezetvédelmi, vízügyi nagyfelbontású légifelvételek 1964-től: http://interspect.hu/index.php/Digitalizalas/legifelvetel-archivum.html


Légifotók elérése::


Légifelvétel Archívum


Civertan Grafika Stúdió 700 000 légifotó


 

Online légifelvétel archívumok világszerte:

Egyesült Királyság:  http://aerial.rcahms.gov.uk/

RAF: http://www.raf.mod.uk/ahb/sourcesofinformation/aerialphotos.cfm

Franciaország:  http://aerial.rcahms.gov.uk/worldwide/France.php

Németország:  http://aerial.rcahms.gov.uk/worldwide/Germany.php

Ausztria: http://aerial.rcahms.gov.uk/worldwide/Austria.php

Magyarország:  www.aerialphotoarchive.com

http://aerial.rcahms.gov.uk/worldwide/Hungary.php

Amerikai Egyesült Államok:

http://www.historicaerials.com/

https://www.lib.umn.edu/apps/mhapo/

Alabama:  http://alabamamaps.ua.edu/aerials/

Florida:  http://www.dot.state.fl.us/surveyingandmapping/aerial_main.shtm

Indiána: http://igs.indiana.edu/IHAPI/

Ontário: http://www.archives.gov.on.ca/en/aerialphotos/index.aspx

http://www.oldaerialphotos.com/index.cfm?CFID=288915&CFTOKEN=36040598

Kanada:  http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/9265